Omówienie do wyroku WSA z dnia 18 września 2014 r., I SA/Sz 539/14 - OpenLEX

Gomułowicz Andrzej, Wiącek Marcin, Omówienie do wyroku WSA z dnia 18 września 2014 r., I SA/Sz 539/14

Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2017/3/148-150
Autorzy:

Omówienie do wyroku WSA z dnia 18 września 2014 r., I SA/Sz 539/14

Teza: Przejęcie długu wspólnika przez spółkę jawną prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania po stronie wspólnika. Zwalniany z długu wspólnik uzyskuje nieodpłatne świadczenie i stanowi ono przychód wspólnika podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Rozstrzygnięcie:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (...) po rozpoznaniu (...) sprawy ze skargi J.L. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej (...) działającego z upoważnienia Ministra Finansów (...) w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego

oddala skargę.

Z uzasadnienia:

Skargę złożono na interpretację indywidualną (...) wydaną po złożeniu (...) przez J.L. wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku tym wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX