Omówienie do wyroku TSUE z dnia 6 września 2017 r., C-413/14 - OpenLEX

Stefanicki Robert, Omówienie do wyroku TSUE z dnia 6 września 2017 r., C-413/14

Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2018/3/97-105
Autor:

Omówienie do wyroku TSUE z dnia 6 września 2017 r., C-413/14

1.Wprowadzenie

W orzecznictwie sądów unijnych na tle stosowania art. 102 TFUE przyjmowano z reguły formalistyczne, raczej hipotetyczne i abstrakcyjne, ukierunkowane na cel, a nie na konkretne skutki, podejście w zakresie antymonopolowej oceny praktyk wykluczających dominantów rynkowych. Dostrzegano już od dawna potrzebę zabezpieczenia bardziej efektywnościowego diagnozowania stosowanych przez przedsiębiorstwo dominujące mechanizmów rynkowych. W tym celu Komisja Europejska wydała Wytyczne w sprawie priorytetów, którymi będzie się ona kierować przy stosowaniu art. 82 Traktatu WE (obecnie art. 102 TFUE) . Jednak dostatecznego użytku z zawartego w tym akcie testu równie skutecznego konkurenta nie czyniły ani unijne sądy, wskazujące przeważnie na brak normatywnego związania Wytycznymi, ani organ je wydający . Na konieczność konsekwentnego uwzględniania ekonomicznych kryteriów przy ocenie zachowań rynkowych przedsiębiorstw dominujących w kategorii ewentualnych nadużyć przez nie posiadanej pozycji w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX