Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:

Omówienie do wyroku TSUE z dnia 2 czerwca 2016 r., C-418/14

Przepis prawa krajowego taki jak art. 89 ust. 16 ustawy o podatku akcyzowym, na którego podstawie, w braku złożenia zestawienia oświadczeń nabywców w terminie, stawka podatku akcyzowego przewidziana dla paliw silnikowych jest automatycznie stosowana do paliw do ogrzewania, podczas gdy zostało stwierdzone, że przeznaczenie tego produktu do celów opałowych nie budzi wątpliwości, narusza ogólną systematykę i cel dyrektywy w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Tak wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 2 czerwca 2016 r., C-418/14, w sprawie ROZ-ŚWIT v. Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?