Szpyrka Michalina, Omówienie do wyroku SN z dnia 5 listopada 2020 r., II CSK 808/18

Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2021/3-4/239-242
Autor:

Omówienie do wyroku SN z dnia 5 listopada 2020 r., II CSK 808/18

Złożenie skargi do sądu administracyjnego na ostateczną decyzję stwierdzającą nieważność decyzji wydanej z naruszeniem prawa nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia odszkodowawczego, o którym mowa w art. 160 § 6 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX