Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2019/4/104-106
Autor:

Omówienie do wyroku SN z dnia 15 lutego 2018 r., IV CSK 95/17

Związek przyczynowy jest relacją zachodzącą między zdarzeniami (wydaniem decyzji i powstaniem szkody), a nie między cechą jednego ze zdarzeń a jego następstwem. Innymi słowy, zdarzeniem sprawczym było wydanie wadliwej formalnie bezprawnej decyzji administracyjnej, a nie wystąpienie okoliczności, które przesądziły o jej wadliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację