Borkowski Grzegorz, Omówienie do wyroku NSA z dnia 10 kwietnia 2018 r., II FSK 886/16

Omówienia
Opublikowano: Glosa 2018/4/94-100
Autor:

Omówienie do wyroku NSA z dnia 10 kwietnia 2018 r., II FSK 886/16

Kontrahenci w umowie przedwstępnej określili cenę, za którą nieruchomość została sprzedana. Do zawarcia umowy sprzedaży doszło po upływie pięciu lat za wcześniej ustaloną cenę. Naczelny Sąd Administracyjny w prezentowanym niżej wyroku wyjaśnił, czy ma ona znaczenie dla określenia wartości rynkowej przedmiotu sprzedaży dla wymiaru podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyrok zasługuje na uwagę ze względu na rozbieżność, jaka zarysowała się w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX