Wilk-Ilewicz Agnieszka, Omówienie do wyroku ETPC z dnia 9 marca 2021 r., 1571/07

Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2021/3-4/220-231
Autor:

Omówienie do wyroku ETPC z dnia 9 marca 2021 r., 1571/07

Okoliczności sprawy

Skarżący w 1983 r. został powołany na urząd sędziego sądu administracyjnego, a w 1990 r. został wybrany na sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Po przepracowaniu na tym urzędzie roku i trzech miesięcy zrezygnował. Do zawodu powrócił 27 września 1993 r. i został mianowany sędzią Sądu Administracyjnego Sakarya – sądu w drugim okręgu sądowym – w którym sprawował urząd do października 1995 r. W trakcie swojej kadencji w Sądzie Administracyjnym Sakarya awansował. W 1995 r. skarżący został przydzielony do Sądu Administracyjnego w Ankarze, a w lipcu 1998 r. awansował na stanowisko przewodniczącego w VIII Wydziale Sądu Administracyjnego w Ankarze – sądu w pierwszym okręgu sądowym. Po siedmiu latach sprawowania tam urzędu sędziowskiego w 2005 r. został powołany na stanowisko sędziego Regionalnego Sądu Administracyjnego w Ankarze dekretem Naczelnej Rady Sędziów i Prokuratorów (dalej: HSYK). Złożył wniosek o ponowne zbadanie tej decyzji, ale jego wniosek został odrzucony...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX