Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2019/4/89-97
Autor:

Omówienie do wyroku ETPC z dnia 12 marca 2019 r., 26374/18

Brak spełnienia wymogów niezawisłości i bezstronności przez Sąd, który nie został ustanowiony ustawą

Wyrok ETPC z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii (skarga nr 26374/18)

1. Okoliczności sprawy

Sprawa wywodzi się ze skargi przeciwko Republice Islandii wniesionej do Trybunału 31 maja 2018 r. na podstawie art. 34 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przez obywatela Islandii, Guðmundura Andriego Ástráðssona (dalej: skarżący). Skarżący zarzucił, że postawione mu zarzuty karne rozpoznawał sąd niespełniający wymogów niezawisłości i bezstronności, który nie został ustanowiony ustawą, z naruszeniem art. 6 ust. 1 Konwencji.

2. Stanowisko Trybunału

W niniejszej sprawie skarżący zarzucił, że sędzia A.E. w nowo ustanowionym Sądzie Apelacyjnym Islandii, który wraz z dwoma innymi członkami składu orzekającego uznał go za winnego czynu zabronionego, nie został powołany zgodnie z prawem krajowym. Skarżący wskazał, że stawiany mu zarzut karny...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację