Omówienie do uchwały NSA z dnia 2 grudnia 2019 r., II OPS 1/19 - OpenLEX

Wiącek Marcin, Omówienie do uchwały NSA z dnia 2 grudnia 2019 r., II OPS 1/19

Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2020/1/163-172
Autor:

Omówienie do uchwały NSA z dnia 2 grudnia 2019 r., II OPS 1/19

Przepis art. 104 ust. 5 i art. 107 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. poz. 1741 ze zm.) w związku z art. 7 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 1792) nie dopuszcza transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?