Partyk Aleksandra, Okres dyżuru i czas pracy to pojęcia rozłączne. Omówienie wyroków TS z dnia 9 marca 2021 r., C-580/19 (Stadt Offenbach am Main) oraz C-344/19 (Radiotelevizija Slovenija)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Okres dyżuru i czas pracy to pojęcia rozłączne. Omówienie wyroków TS z dnia 9 marca 2021 r., C-580/19 (Stadt Offenbach am Main) oraz C-344/19 (Radiotelevizija Slovenija)

Analizie pojęć „okres dyżuru” i „okres pracy” w świetle przepisów dyrektywy o organizacji czasu pracy poświęcone zostały dwa wtorkowe orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. Odnosząc się do spraw strażaka i technika specjalisty TSUE w składzie wielkiej izby uznał, iż okresy dyżuru pozazakładowego mogą być zakwalifikowane w całości jako czas pracy tylko pod warunkiem, że pracownicy ci doznawali obiektywnych i znaczących przeszkód w swobodnym zarządzaniu czasem, kiedy nie świadczyli pracy i nie mogli poświęcać się wówczas własnym sprawom.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX