Warecka Katarzyna, Ograniczenie praw rodzicielskich za odmowę posłania dzieci do szkoły zgodne z Konwencją. Omówienie wyroku ETPC z dnia 10 stycznia 2019 r., 18925/15 (Wunderlich)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Ograniczenie praw rodzicielskich za odmowę posłania dzieci do szkoły zgodne z Konwencją. Omówienie wyroku ETPC z dnia 10 stycznia 2019 r., 18925/15 (Wunderlich)

Ograniczenie praw rodzicielskich za odmowę posłania dzieci do szkoły zgodne z Konwencją. Omówienie wyroku ETPC z dnia 10 stycznia 2019 r., 18925/15 (Wunderlich)

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 10 stycznia 2019 r. uznał, że ograniczenie praw rodzicielskich oraz odebranie dzieci rodzicom i przekazanie ich pod pieczę publiczną ze względu na odmowę posłania dzieci do szkoły nie stanowiło naruszenia prawa do poszanowania życia rodzinnego rodziców.

Dzieci bez szkoły

Skargę do Trybunału wniosło niemieckie małżeństwo - rodzice czworga dzieci. W 2005 r. skarżący odmówili zapisania swojej najstarszej córki do szkoły. Wszczęto przeciwko nim postępowanie administracyjne, a potem karne, i ukarano grzywną. W latach 2008-2011 skarżący mieszkali poza Niemcami, lecz po powrocie do kraju odmówili zapisania któregokolwiek ze swoich dzieci do szkoły. W lipcu 2012 r. skarżący zostali zawiadomieni przez właściwy urząd do spraw edukacji o tym, że skierowano ich sprawę do sądu rodzinnego ze...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX