Partyk Aleksandra, Ograniczenia związane z pandemią są istotne dla oceny zasadności wniosku o przywrócenia terminu

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Ograniczenia związane z pandemią są istotne dla oceny zasadności wniosku o przywrócenia terminu

Oskarżony we wniosku o przywrócenie terminu do złożenia pisma zwrócił uwagę na różne kwestie, w tym i to, że podejrzewano go o zakażenie wirusem Covid-19. Sąd okręgowy uznał złożony wniosek za niezasadny. Nie zweryfikował jednak tego, czy oskarżony faktycznie przebywał w izolacji i czy miał możliwość nadania pisma w terminie. Sąd powinien ponownie przeanalizować tę kwestię- orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX