Ograniczenia wobec właścicieli zwierząt nie mogą być nadmiernie uciążliwe - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Ograniczenia wobec właścicieli zwierząt nie mogą być nadmiernie uciążliwe

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Ograniczenia wobec właścicieli zwierząt nie mogą być nadmiernie uciążliwe

Uchwała rady gminy powinna dotyczyć obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Sąd oceniający legalność uchwały powinien weryfikować, czy regulamin dotyczy terenów wspólnego użytku - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX