Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Ograniczenia przy zaciąganiu kredytów, pożyczek oraz emitowaniu papierów wartościowych przez jednostki samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki na określone cele, ale suma zaciągniętych zobowiązań nie może przekroczyć kwoty określonej na dany rok w uchwale budżetowej, wynika z uchwały z dnia 14 maja 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie (XI/2371/2013). W związku z zasadniczymi zmianami w przepisach ustawy o finansach publicznych, które weszły w życie z dniem 29 grudnia 2013 r., prezentowane w niniejszym omówieniu stanowisko zachowuje aktualność jedynie do sytuacji faktycznych mających miejsce do dnia 28 grudnia 2013 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?