Partyk Aleksandra, Ogólnikowość uchwały wspólnoty mieszkaniowej wiąże się z jej nieważnością

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Ogólnikowość uchwały wspólnoty mieszkaniowej wiąże się z jej nieważnością

Jeśli uchwała wspólnoty mieszkaniowej nie jest transparentna, przyznaje znaczną swobodę inwestorowi i nie jest jasne, jaki może być finał prac na nieruchomości, to może ona zostać zakwestionowana. Uchwały zawierające zgody blankietowe godzą w zasady prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX