Łacny Justyna, Odzyskiwanie funduszy Unii Europejskiej wydatkowanych przez jednostki w wyniku nieprawidłowości - wprowadzenie i wyrok TS z 18.12.2014 r., C-599/13, Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao) przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Omówienia
Opublikowano: EPS 2018/2/50-59
Autor:

Odzyskiwanie funduszy Unii Europejskiej wydatkowanych przez jednostki w wyniku nieprawidłowości - wprowadzenie i wyrok TS z 18.12.2014 r., C-599/13, Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao) przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Autorka opisuje problematykę obowiązku organów krajowych państw członkowskich odzyskiwania funduszy unijnych, wydatkowanych przez jednostki w wyniku nieprawidłowości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX