Partyk Aleksandra, Odwołanie od decyzji ZUS kieruje się do organu rentowego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Odwołanie od decyzji ZUS kieruje się do organu rentowego

Strona niezadowolona z decyzji organu rentowego powinna wnieść odwołanie do organu, który może zmienić wydane rozstrzygnięcie. W takim wypadku nie przekazuje on odwołania do sądu. Dopiero jeśli ZUS nie uwzględnia odwołania, przekazuje pismo wraz z dokumentacją do właściwego sądu - orzekł Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX