Partyk Aleksandra, Odwołanie od decyzji o waloryzacji emerytury powinno odnosić się do sposobu przeliczenia świadczenia

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Odwołanie od decyzji o waloryzacji emerytury powinno odnosić się do sposobu przeliczenia świadczenia

Organ rentowy dokonał waloryzacji emerytury ubezpieczonego, który wniósł następnie odwołanie. Nie przedstawił on jednak konkretnych zarzutów, które koncentrowałyby się na sposobie przeprowadzonej waloryzacji świadczenia. Odwołanie nie było zatem zasadne - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX