Partyk Aleksandra, Odrzucenie wniosku przez sąd powszechny nie powoduje, że sąd administracyjny musi rozpoznać sprawę

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Odrzucenie wniosku przez sąd powszechny nie powoduje, że sąd administracyjny musi rozpoznać sprawę

To, że sąd rejonowy odrzucił wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej, nie oznacza automatycznie, że sprawą musi zająć się wojewódzki sąd administracyjny. Sąd administracyjny nie ma w ogóle uprawnień do orzekania w tego typu sprawie - orzekł WSA w Olsztynie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX