Odpowiedzialność dłużników celnych przesądza o odpowiedzialności podatników VAT - OpenLEX

Malinowski Michał, Odpowiedzialność dłużników celnych przesądza o odpowiedzialności podatników VAT

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Odpowiedzialność dłużników celnych przesądza o odpowiedzialności podatników VAT

Powiązanie sprawy celnej i sprawy podatkowej powoduje solidarną odpowiedzialność dłużników długu celnego za zobowiązania podatkowe. Tak wskazał WSA w Rzeszowie w wyroku z 9 września 2021 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX