Namysłowski Roman, Odpłatność jako warunek opodatkowania dostawy towarów lub świadczenia usług - wprowadzenie i wyrok TS z 3.03.1994 r. w sprawie C-16/93 R.J. Tolsma v. Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden

Omówienia
Opublikowano: EPS 2011/6/50-52
Autor:

Odpłatność jako warunek opodatkowania dostawy towarów lub świadczenia usług - wprowadzenie i wyrok TS z 3.03.1994 r. w sprawie C-16/93 R.J. Tolsma v. Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden

Zgodnie z art. 2 Szóstej Dyrektywy warunkiem opodatkowania dostawy towarów lub świadczenia usług jest wykonanie tych czynności odpłatnie przez podatnika działającego w takim charakterze. W wyroku w sprawie C–16/93, R.J. Tolsma v. Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS lub Trybunał) badał warunek odpłatności i wskazał na konieczność istnienia pewnych relacji pomiędzy dokonanymi czynnościami a świadczeniem wzajemnym (niekoniecznie pieniężnym). Innymi słowy, aby można było mówić o czynności opodatkowanej, pomiędzy transakcją a otrzymaną ceną (świadczeniem, należnością) musi istnieć związek prawny, co oznacza, że zapłata musi być należna w związku z dokonaną transakcją.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX