Partyk Aleksandra, Odmowę wszczęcia postępowania podatkowego skarży się zażaleniem

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Odmowę wszczęcia postępowania podatkowego skarży się zażaleniem

Z Ordynacji podatkowej wynika, że gdy organ podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, to strona może je zaskarżyć zażaleniem. Niedopuszczalne jest natomiast wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Aby skutecznie zakwestionować wydane rozstrzygnięcie, konieczne jest wyczerpanie środków zaskarżenia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX