Raguszewska Magdalena, Odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie przyjętego przez organ zezwalający modelu sprzedaży za pomocą platformy internetowej jako naruszenie art. 79a Kodeksu prawa administracyjnego; stworzenie możliwości nawiązywania umów sprzedaży za pośrednictwem internetu a naruszenie warunków sprzedaży napojów alkoholowych. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 7 czerwca 2022 r. (SKO 4221/23/22)

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2022/3/7-14
Autor:

Odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie przyjętego przez organ zezwalający modelu sprzedaży za pomocą platformy internetowej jako naruszenie art. 79a Kodeksu prawa administracyjnego; stworzenie możliwości nawiązywania umów sprzedaży za pośrednictwem internetu a naruszenie warunków sprzedaży napojów alkoholowych. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 7 czerwca 2022 r. (SKO 4221/23/22)

W prezentowanej sprawie organ gminy odmówił wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo. Uzasadniając takie rozstrzygnięcie, stwierdził, że sprzedaż napojów alkoholowych na odległość – z wykorzystaniem aplikacji do zbierania zamówień oraz późniejszym dostarczaniem zamówionych napojów alkoholowych przez kurierów – stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa. Odwołujący się od tej decyzji przedsiębiorca argumentował z kolei, że w formie online, poprzez aplikację, klienci mają jedynie składać zamówienia (oferty) na napoje alkoholowe, jednakże sama transakcja będzie miała miejsce w punkcie sprzedaży i to dopiero w momencie wydania towaru.

Rozpatrując odwołanie od tej decyzji, Samorządowe Kolegium Odwoławcze zauważyło przede wszystkim, że alkohol jest rzeczą oznaczoną co do gatunku. Według art. 155 § 2ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), przy rzeczach oznaczonych co do gatunku przeniesienie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX