Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Odmowa umorzenia zaległości podatkowej wymaga dokładnych ustaleń

Zarówno Wójt Gminy, jak i SKO uznały wniosek o umorzenie zaległości podatkowych za niezasadny. Ustalenia organów były jednak ogólnikowe i dowolne. Zaniechano bowiem zbadania wysokości wydatków ponoszonych w rodzinie podatnika – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?