Partyk Aleksandra, Odmowa przedstawienia do tytułu naukowego profesora wymaga dokładnego uzasadnienia

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Odmowa przedstawienia do tytułu naukowego profesora wymaga dokładnego uzasadnienia

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wydała negatywną dla zainteresowanego decyzję, ale nie uzasadniła jej w sposób szczegółowy. W tego rodzaju sprawie, organ nie może jednak poprzestać na ogólnikowych stwierdzeniach - wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX