Żach Jakub, Odliczenie VAT w ramach tzw. korekty wieloletniej. Omówienie wyroku TS z dnia 25 lipca 2018 r., C-140/17 (Gmina Ryjewo)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Odliczenie VAT w ramach tzw. korekty wieloletniej. Omówienie wyroku TS z dnia 25 lipca 2018 r., C-140/17 (Gmina Ryjewo)

Wyrokiem z 25.07.2018 r., C-140/17, Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Gminie Ryjewo, EU:C:2018:595, Trybunał Sprawiedliwości orzekł na korzyść Gminy Ryjewo, przyznając tym samym jednostkom samorządu terytorialnego prawo do odliczenia części VAT naliczonego w związku z wydatkami na inwestycje, które początkowo nie były użytkowane w ramach czynności opodatkowanych, a dopiero w okresie późniejszym, tj. w tzw. okresie korekty wieloletniej, inwestycje te zostały wykorzystane przez gminę do celów związanych z działalnością gospodarczą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX