Lasiński-Sulecki Krzysztof, Odliczenie podatku naliczonego z tytułu WNT. Omówienie do wyroku TS z dnia 18 marca 2021 r., C-895/19

Omówienia
Opublikowano: PP 2021/5/59-60
Autor:

Odliczenie podatku naliczonego z tytułu WNT. Omówienie do wyroku TS z dnia 18 marca 2021 r., C-895/19

Artykuły 167 i 178 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112/WE – stoją na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX