Bartosiewicz Adam, Odliczanie składek zapłaconych w innym państwie członkowskim UE przez polskiego rezydenta będącego obywatelem innego państwa członkowskiego (K 18/06)

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Odliczanie składek zapłaconych w innym państwie członkowskim UE przez polskiego rezydenta będącego obywatelem innego państwa członkowskiego (K 18/06)

Regulacje prawne uniemożliwiające odliczanie od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne płaconych przez polskiego rezydenta podatkowego na ubezpieczenie zagraniczne (w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej) w 2007 r. były przedmiotem orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego. W kwietniu 2009 r. tą kwestią zajął się Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Niniejszy komentarz prezentuje wnioski wynikające z lektury powyższego orzeczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX