Oddział spółki jako niezależny podatnik VAT. Omówienie wyroku TS z dnia 11 marca 2021 r., C-812/19 (Danske Bank) - OpenLEX

Wesołowska Agnieszka, Oddział spółki jako niezależny podatnik VAT. Omówienie wyroku TS z dnia 11 marca 2021 r., C-812/19 (Danske Bank)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Oddział spółki jako niezależny podatnik VAT. Omówienie wyroku TS z dnia 11 marca 2021 r., C-812/19 (Danske Bank)

Zakład główny spółki znajdujący się w danym państwie członkowskim, który należy do utworzonej na podstawie art. 11 Dyrektywy 112 grupy VAT, oraz oddział tej spółki, który ma siedzibę w innym państwie członkowskim, należy uznać za odrębnych podatników, w sytuacji, gdy zakład główny świadczy na rzecz wspomnianego oddziału usługi, których koszty przypisuje temu oddziałowi - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE. Teza taka stoi w sprzeczności z prezentowanym we wcześniejszym orzecznictwie Trybunału stanowiskiem, w świetle którego oddział i jego spółka matka co do zasady powinny być traktowane jako jeden podatnik podatku VAT, a tym samym świadczenia pomiędzy takimi podatnikami nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Zmiana stanowiska, przedstawiona na tle przepisów dotyczących grup VAT, może prowadzić do rewolucyjnych zmian w zasadach rozliczania oddziałów i ich spółek matek.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX