Węgrzynowski Łukasz, Ochrona konsumenta a nieważność umowy kredytu walutowego. Omówienie wyroku TS z dnia 2 września 2021 r., C‑932/19 (OTP Jelzálogbank)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Ochrona konsumenta a nieważność umowy kredytu walutowego. Omówienie wyroku TS z dnia 2 września 2021 r., C‑932/19 (OTP Jelzálogbank)

Wadliwość kredytów denominowanych w walucie obcej była przedmiotem najświeższego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. Chociaż wyrok dotyczył prawa węgierskiego, to jego analiza pozwala wyciągnąć kilka wniosków, które mogą być przydatne dla polskiej praktyki w sprawach frankowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX