Ochrona dóbr osobistych urzędu tylko wyjątkowo. Omówienie wyroku ETPC z dnia 15 marca 2022 r., 2840/10 (OOO Memo) - OpenLEX

Warecka Katarzyna, Ochrona dóbr osobistych urzędu tylko wyjątkowo. Omówienie wyroku ETPC z dnia 15 marca 2022 r., 2840/10 (OOO Memo)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Ochrona dóbr osobistych urzędu tylko wyjątkowo. Omówienie wyroku ETPC z dnia 15 marca 2022 r., 2840/10 (OOO Memo)

Powództwo cywilne o ochronę dóbr osobistych przysługuje organom władzy publicznej jedynie wyjątkowo, inaczej stanowi bowiem naruszenie wolności wyrażania opinii - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX