Partyk Aleksandra, Ocena opinii biegłego sądowego nie może być dowolna

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Ocena opinii biegłego sądowego nie może być dowolna

W sprawie o błąd medyczny sąd okręgowy korzystał z opinii biegłego sądowego. Sąd ten błędnie uznał, że w świetle tego dowodu istniała podstawa do uwzględnienia powództwa. Sąd niezasadnie przyznał świadczenia dla pacjentki. Należało ustalić, że lekarze podjęli prawidłowe działania- orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX