Partyk Aleksandra, OC także od zepsutego auta niewycofanego z ruchu. Omówienie wyroku TS z dnia 29 kwietnia 2021 r., C-383/19 (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

OC także od zepsutego auta niewycofanego z ruchu. Omówienie wyroku TS z dnia 29 kwietnia 2021 r., C-383/19 (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)

Zawarcie umowy ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych w odniesieniu do pojazdu zarejestrowanego w kraju członkowskim jest obowiązkowe, dopóki pojazd ten nie zostanie w należyty sposób wycofany z ruchu, zgodnie z regulacjami krajowymi - orzekł w czwartek w polskiej sprawie Trybunał Sprawiedliwości UE. Chociaż orzeczenie zostało wydane w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, to ma ono znaczenie dla wszystkich właścicieli pojazdów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX