Surwiło Adriana, Obustronny niedosłuch nie zawsze jest chorobą zawodową

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Obustronny niedosłuch nie zawsze jest chorobą zawodową

Nie każda choroba narządu słuchu może być uznana za chorobę zawodową nawet jeżeli cierpi na nią osoba, która była narażona na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX