Partyk Aleksandra, Obowiązek zapłaty zachowku ma charakter dziedziczny

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Obowiązek zapłaty zachowku ma charakter dziedziczny

Jeżeli obdarowany przez spadkodawcę zmarł przed otwarciem spadku, to ciążący na nim obowiązek zapłaty zachowku przechodzi na jego następców prawnych. Inaczej byliby oni bezpodstawnie uprzywilejowani kosztem członków najbliższej rodziny zmarłego darczyńcy - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX