Warecka Katarzyna, Obowiązek szczepienia a Konwencja Praw Człowieka. Omówienie wyroku Wielkiej Izby ETPC z dnia 8 kwietnia 2021 r., 47621/13 (Vavřička i inni)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Obowiązek szczepienia a Konwencja Praw Człowieka. Omówienie wyroku Wielkiej Izby ETPC z dnia 8 kwietnia 2021 r., 47621/13 (Vavřička i inni)

Ustawowy obowiązek szczepień dzieci nie stanowi naruszenia konwencyjnego prawa do poszanowania życia rodzinnego rodziców i dzieci stwierdził w zeszłym tygodniu Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access