O zawieszeniu biegu terminu przedawnienia trzeba zawiadomić pełnomocnika - omówienie uchwały NSA - OpenLEX

Żach Jakub, O zawieszeniu biegu terminu przedawnienia trzeba zawiadomić pełnomocnika - omówienie uchwały NSA

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

O zawieszeniu biegu terminu przedawnienia trzeba zawiadomić pełnomocnika - omówienie uchwały NSA

Instrumentalne wykorzystywanie narzędzi służących do przerwania lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia stanowi codzienną praktykę organów skarbowych. Jednym z najczęściej stosowanych zabiegów prawnych w powyższym zakresie jest wszczęcie postępowania karnoskarbowego, które – przy zachowaniu prawnie wymaganych przesłanek – stanowi czynnik zawieszający bieg terminu przedawnienia. W rzeczywistości postępowania te są regularnie inicjowane pod koniec roku w związku z realnym ryzykiem przedawnienia zobowiązań podatkowych, zaś kwestia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego nie jest dla organu w tym momencie najistotniejsza. Jednocześnie administracja skarbowa zdaje się nie przywiązywać wystarczającej wagi do wymogów formalnych w zakresie poprawnego informowania ustanowionego w sprawie pełnomocnika o fakcie zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z toczącą się procedurą karnoskarbową. Takie podejście organów podatkowych budziło wiele kontrowersji, wskutek czego 18.03.2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów ustosunkował się do przedmiotowej problematyki oraz poparł pojawiające się opinie ekspertów podatkowych, negując tym samym dotychczasową praktykę organów podatkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX