Sondej Marek Zbigniew, Nowy balkon tylko za pozwoleniem

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Nowy balkon tylko za pozwoleniem

Wykonanie balkonu stanowi rozbudowę budynku, gdyż zmieniają się charakterystyczne parametry obiektu budowlanego tj. kubatura i powierzchnia zabudowy. W rezultacie inwestor przed rozpoczęciem robót musi uzyskać pozwolenie na jego budowę orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX