Bujalski Rafał, Nowa dyrektywa o delegowaniu pracowników jest ważna. Omówienie wyroku TS z dnia 8 grudnia 2020 r., C-626/18 (Polska p. PE i Radzie UE)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Nowa dyrektywa o delegowaniu pracowników jest ważna. Omówienie wyroku TS z dnia 8 grudnia 2020 r., C-626/18 (Polska p. PE i Radzie UE)

Polska przegrała przed Trybunałem Sprawiedliwości UE spór z Parlamentem Europejskim i Radą UE o ważność niekorzystnych dla polskich firm zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników. Dziś TSUE oddalił polską i węgierską skargę w tej sprawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX