Rychter Renata Alicja, Normy socjalne kierowców w pojazdach poczty. Omówienie wyroku TS z dnia 21 listopada 2019 r., C-203/18 i C-374/18 (Deutsche Post i Leymann)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Normy socjalne kierowców w pojazdach poczty. Omówienie wyroku TS z dnia 21 listopada 2019 r., C-203/18 i C-374/18 (Deutsche Post i Leymann)

Odstępstwo od stosowania niektórych przepisów socjalnych kierowców w transporcie drogowym, a zarazem od obowiązku stosowania tachografów, określone w art. 13 ust. 1 lit. d) rozporządzenia 561/2006, ma zastosowanie wyłącznie do pojazdów używanych tylko w trakcie określonej operacji transportowej do dostarczania przesyłek w ramach powszechnych usług pocztowych - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Wyrok TSUE ma istotne znaczenie również dla operatora pocztowego w Polsce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX