Warecka Katarzyna, Niższy wiek emerytalny dla kobiet-sędziów a Konwencja. Omówienie wyroku ETPC z dnia 24 października 2023 r., 25226/18, 25805/18, 8378/19 i 43949/19 (Pająk i inni)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Niższy wiek emerytalny dla kobiet-sędziów a Konwencja. Omówienie wyroku ETPC z dnia 24 października 2023 r., 25226/18, 25805/18, 8378/19 i 43949/19 (Pająk i inni)

Obniżenie wieku emerytalnego sędziów z 67 lat na 60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn miało miejsce z naruszeniem zakazu dyskryminacji i prawa do rzetelnego procesu - orzekł w polskiej sprawie Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX