Niezgodność wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej z Konstytucją (U 6/06) - OpenLEX

Lasiński-Sulecki Krzysztof, Niezgodność wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej z Konstytucją (U 6/06)

Omówienia
Opublikowano: PP 2008/5/40-45
Autor:

Niezgodność wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej z Konstytucją (U 6/06)

Paragraf 16 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim - w przypadku wystawienia faktury korygującej - uzależnia prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury, jest niezgodny z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy będące przedmiotem kontroli

Trybunał Konstytucyjny badał zgodność § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (dalej: rozporządzenie) z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX