Zasada Jarosław, Niezdolność do pracy to kategoria prawna

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Niezdolność do pracy to kategoria prawna

Niezdolność do pracy jest kategorią prawną, a zatem kwalifikacja danego stanu faktycznego ustalonego na podstawie opinii biegłych w zakresie wymagającym wiedzy medycznej należy do sądu, a nie do biegłych. Opinie sądowo-lekarskie sporządzone w sprawie przez lekarzy specjalistów dla oceny schorzeń ubezpieczonego mają zasadniczy walor dowodowy – stwierdził Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 7.12.2016 r., III AUa 1246/16, LEX nr 2188869.

Rozstrzygnięcie to wydano w sprawie przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o prawo do renty socjalnej. Świadczenia tego odmówiono skarżącej, której komisja lekarska ZUS nie uznała za całkowicie niezdolną do pracy.

Sąd Okręgowy zmienił tę decyzję, przyznając skarżącej prawo do renty socjalnej na stałe oraz stwierdzając, że ZUS ponosi odpowiedzialność za nieustalenie okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Przedmiotem sporu był stan zdrowia skarżącej w kontekście jej całkowitej niezdolności do pracy. W tym celu sąd dopuścił dowód z opinii biegłych:...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX