Warecka Katarzyna, Niezarejestrowanie dawnej religii narusza Konwencję. Omówienie wyroku ETPC z dnia 8 czerwca 2021 r., 48329/19 (Ancient Baltic religious association Romuva)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Niezarejestrowanie dawnej religii narusza Konwencję. Omówienie wyroku ETPC z dnia 8 czerwca 2021 r., 48329/19 (Ancient Baltic religious association Romuva)

Odmowa przez władze litewskie rejestracji związku wyznaniowego dawnych religii bałtyckich stanowiła naruszenie prawa do wolności wyznania - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX