Warecka Katarzyna, Niezapewnienie, pomimo nakazu sądowego, mieszkania osobom ubiegającym się o azyl a Konwencja. Omówienie wyroku ETPC z dnia 8 grudnia 2022 r., 34349/18 (M.K. i inni przeciwko Francji)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Niezapewnienie, pomimo nakazu sądowego, mieszkania osobom ubiegającym się o azyl a Konwencja. Omówienie wyroku ETPC z dnia 8 grudnia 2022 r., 34349/18 (M.K. i inni przeciwko Francji)

Brak zapewnienia przez francuskie władze miejsca pobytu dla imigrantów, którzy we Francji ubiegali się o azyl, pomimo wydania środka zabezpieczającego w tej mierze przez sąd administracyjny, stanowił naruszenie prawa do rzetelnego procesu w zakresie dostępu do sądu i skuteczności postępowania egzekucyjnego - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX