Niezależność UOKiK jako organu ochrony konkurencji. Omówienie wyroku S(PI) z dnia 9 lutego 2022 r., T-791/19 (Sped-Pro p. Komisji) - OpenLEX

Bujalski Rafał, Niezależność UOKiK jako organu ochrony konkurencji. Omówienie wyroku S(PI) z dnia 9 lutego 2022 r., T-791/19 (Sped-Pro p. Komisji)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Niezależność UOKiK jako organu ochrony konkurencji. Omówienie wyroku S(PI) z dnia 9 lutego 2022 r., T-791/19 (Sped-Pro p. Komisji)

Sąd UE stwierdził nieważność decyzji Komisji o odrzuceniu złożonej do niej skargi na kontrolowaną przez państwo polskie spółkę PKP Cargo, w sprawie zarzucanego jej nadużycia pozycji dominującej na rynku usług kolejowych przewozów towarowych w Polsce. To pierwszy raz, gdy unijny trybunał bada wpływ systemowych lub ogólnych nieprawidłowości w zakresie poszanowania państwa prawnego w państwie członkowskim na określenie organu ochrony konkurencji najbardziej właściwego do rozpatrzenia skargi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX