Niezadowolenie strony z rozstrzygnięć sądu to nie powód, by przekazać sprawę innemu sądowi - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Niezadowolenie strony z rozstrzygnięć sądu to nie powód, by przekazać sprawę innemu sądowi

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Niezadowolenie strony z rozstrzygnięć sądu to nie powód, by przekazać sprawę innemu sądowi

Sąd w sprawie rodzinnej zwrócił się do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy innemu sądowi. Wniosek uzasadniono tym, że uczestnik postępowania deklaruje brak zaufania do sądu i kwestionuje podejmowane czynności. Wpływa to na tok podejmowanych czynności. Stan ten nie oznacza jednak, że dobro wymiaru sprawiedliwości przemawia za przekazaniem sprawy innemu sądowi. Taka możliwość dotyczy sytuacji wyjątkowych - orzekł SN.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX