Nieważna umowa, jeśli bank arbitralnie decyduje w sprawie głównego świadczenia słabszej strony umowy - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Nieważna umowa, jeśli bank arbitralnie decyduje w sprawie głównego świadczenia słabszej strony umowy

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Nieważna umowa, jeśli bank arbitralnie decyduje w sprawie głównego świadczenia słabszej strony umowy

Pozwany bank nie przedstawił w skardze kasacyjnej przekonującego wywodu uzasadniającego potrzebę przyjęcia skargi do rozpoznania. Skarżący nie wykazał, że w sprawie zaistniało istotne zagadnienie prawne, które wymagało analizy, mając na względzie dotychczasowy dorobek orzecznictwa w sprawach kredytowych- orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX