Partyk Aleksandra, Nieuzupełnione mankamenty skargi kasacyjnej tamują drogę do jej rozpoznania

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Nieuzupełnione mankamenty skargi kasacyjnej tamują drogę do jej rozpoznania

Skarżący został wezwany do uzupełnienia różnych braków formalnych skargi kasacyjnej. W zakreślonym terminie jedynie z część została usunięta. Skoro jednak nie wskazano numeru PESEL skarżących i nie wyjaśniono, czy strony chcą rozpoznania sprawy na rozprawie, to skarga kasacyjna podlegała odrzuceniu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX