Partyk Aleksandra, Nieusunięcie danych dłużnika z biura informacji kredytowej narusza jego dobra osobiste

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Nieusunięcie danych dłużnika z biura informacji kredytowej narusza jego dobra osobiste

Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że skoro dłużnik uregulował swoje zadłużenie, to nie było podstaw do tego, aby jego dane osobowe nadal widniały w biurze informacji kredytowej. Powód powinien więc zostać listownie przeproszony.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX